CS - mobilní   |   EN - mobilní

Sýkora, Kania & partneři
advokátní kancelář

O kanceláři

Vyrostli jsme v online prostředí a tomu jsme také přizpůsobili chod naší advokátní kanceláře. S klienty komunikujeme vedle standardních osobních konzultací rovněž prostřednictvím moderních komunikačních prostředků (mobil, email, skype), které umožňují rychlé a pružné řešení příslušné právní problematiky, za současné minimalizace nákladů.

Personální obsazení kanceláře umožňuje naší zastupitelnost a specializaci. Spolupracujeme s řadou dalších právních expertů (notáři, exekutoři, daňoví poradci), čímž můžeme nabídnout komplexní služby.

Naši práci stavíme na odbornosti a individuálnímu přístupu. Naším primárním cílem není poskytování jednorázových právních služeb, ale vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu.

Za úspěch považujeme Vaši spokojenost a přesvědčení o tom, že je důvod se k nám vracet.

K dispozici jsme Vám v Opavě i v Ostravě.

Náš tým

Mgr. Martin Sýkora foto

Mgr. Martin Sýkora

V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studium zakončil diplomovou prací z oboru autorského práva a informačních technologií na téma „Duševní vlastnictví a informační sítě“. Po studiu nastoupil na pozici podnikového právníka v nadnárodní společnosti. Praxi advokátního koncipienta absolvoval v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři se zaměřením na právo IT. Po složení advokátní zkoušky v roce 2012 začal provozovat samostatnou advokátní praxi v Opavě. Od roku 2013 je zapsán v seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR.

S ohledem na rostoucí klientelu a možnosti rozšíření portfolia poskytovaných právních služeb založil v roce 2014 s Jiřím Kaniou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. V rámci advokátní praxe poskytuje právní služby ve všech hlavních právních oborech se specializací na právo občanské, korporátní, právo IT, spornou agendu a právo nemovitostí. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Jiří Kania foto

Mgr. Jiří Kania

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia nastoupil zahraniční stáž na Univerzity of Sydney. Po svém návratu pracoval v ostravské advokátní kanceláři se zaměřením na právo IT na pozici advokátního koncipienta.

Od roku 2010 se stal členem renomované advokátní kanceláře GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, kde působil nejdříve na pozici advokátního koncipienta, od roku 2012, kdy složil advokátní zkoušky, se stal společníkem kanceláře. V roce 2014 založil společně s Martinem Sýkorou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI.

Specializuje se na oblast korporátního a občanského práva, trestního práva (obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených) práva ochranných známek a autorskoprávní problematiku. Hovoří anglicky.


Další členové


Mgr. Klára Jemelková foto

Mgr. Klára Jemelková

V roce 2014 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde studium zakončila diplomovou prací z oboru pracovního práva na téma „Okamžité zrušení pracovního poměru“. Během studia absolvovala odbornou stáž na Okresním soudě v Opavě, na Okresním státním zastupitelství v Olomouci, u olomoucké advokátní kanceláře a v neposlední řadě i studium v Estonsku na Tallinn University of Technology.

Po ukončení studia nastoupila jako praktikantka do advokátní kanceláře SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI, kde od začátku roku 2015 pracuje na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se na oblast občanského, pracovního a rodinného práva. Hovoří anglicky a francouzsky.

Veronika Holešová, DiS.

Asistentka naší kanceláře.

Právní praktikanti


  • Barbora Pavlíková
  • Michala Tyronová

Aktuálně

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?

20. 04. 2016

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?   Členové naší advokátní kanceláře jsou zapsáni v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Rozhodce, který přijal funkci rozhodce ve sporu ze spotřebitelské smlouvy, musí dbát na to, aby spor vedl a rozhodl v&n...

Zobrazit článek

Společnost United Directorios, Lda neoprávněně vymáhá po českých lékařích desítky tisíc eur.

08. 04. 2016

Aktuálně se na naši advokátní kancelář obrací množství klientů z řad lékařů, kteří se stali obětí nekalosoutěžních praktik portugalské společnosti UNITED Directorios, Lda, Rua Basilio Teles 35, 6D, 1070-020 Lisbon, Portugal. Tato společnost po nich v současné době vymáhá tisíce eur za publikování údajů v účelově zřízeném registru The European Medical Directory (TEMDI) uveřejněném n...

Zobrazit článek

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Stodolní 1293/3, 702 00 Ostrava
  • Hybernská 40, 110 00 Praha

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.