CS - mobilní   |   EN - mobilní

Sýkora, Kania & partneři
advokátní kancelář

O kanceláři

Vyrostli jsme v online prostředí a tomu jsme také přizpůsobili chod naší advokátní kanceláře. S klienty komunikujeme vedle standardních osobních konzultací rovněž prostřednictvím moderních komunikačních prostředků (mobil, email, skype), které umožňují rychlé a pružné řešení příslušné právní problematiky, za současné minimalizace nákladů.

Personální obsazení kanceláře umožňuje naší zastupitelnost a specializaci. Spolupracujeme s řadou dalších právních expertů (notáři, exekutoři, daňoví poradci), čímž můžeme nabídnout komplexní služby.

Naši práci stavíme na odbornosti a individuálnímu přístupu. Naším primárním cílem není poskytování jednorázových právních služeb, ale vytvoření dlouhodobého partnerského vztahu.

Za úspěch považujeme Vaši spokojenost a přesvědčení o tom, že je důvod se k nám vracet.

K dispozici jsme Vám v Opavě i v Ostravě.

Advokáti

Mgr. Martin Sýkora foto

Mgr. Martin Sýkora

V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studium zakončil diplomovou prací z oboru autorského práva a informačních technologií na téma „Duševní vlastnictví a informační sítě“. Po studiu nastoupil na pozici podnikového právníka v nadnárodní společnosti. Praxi advokátního koncipienta absolvoval v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři se zaměřením na právo IT. Po složení advokátní zkoušky v roce 2012 začal provozovat samostatnou advokátní praxi v Opavě. Od roku 2013 je zapsán v seznamu rozhodců Ministerstva spravedlnosti ČR.

S ohledem na rostoucí klientelu a možnosti rozšíření portfolia poskytovaných právních služeb založil v roce 2014 s Jiřím Kaniou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI. V rámci advokátní praxe poskytuje právní služby ve všech hlavních právních oborech se specializací na právo občanské, korporátní, právo IT, spornou agendu a právo nemovitostí. Hovoří anglicky a německy.

Mgr. Jiří Kania foto

Mgr. Jiří Kania

V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia nastoupil zahraniční stáž na Univerzity of Sydney. Po svém návratu pracoval v ostravské advokátní kanceláři se zaměřením na právo IT na pozici advokátního koncipienta.

Od roku 2010 se stal členem renomované advokátní kanceláře GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, kde působil nejdříve na pozici advokátního koncipienta, od roku 2012, kdy složil advokátní zkoušky, se stal společníkem kanceláře. V roce 2014 založil společně s Martinem Sýkorou advokátní kancelář SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI.

Specializuje se na oblast korporátního a občanského práva, trestního práva (obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozených) práva ochranných známek a autorskoprávní problematiku. Hovoří anglicky.


Paralegal


Mgr. Barbora Pavlíková foto

Barbora Pavlíková

Aktuálně

Náhrada nemajetkové újmy

03. 04. 2017

Ochrana osobnosti a právo na její ochranu jsou pojmy hojně užívané a s novou právní úpravou stále častěji u soudu nárokované. Co se za těmito pojmy skutečné skrývá? Jaké má poškozený možnosti obrany proti neoprávněnému zásahu do jeho práv? Co vše může v rámci této obrany požadovat? Na tyto a další dotazy odpovídá následující článek. Osobnostní práva jsou v nejobecnější rovině zakotvena Listinou základních práv a svobod, dle které platí, že každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno...

Zobrazit článek

Nová povinnost pro podnikatele na poli ochrany osobních údajů

27. 02. 2017

Nová povinnost pro podnikatele na poli ochrany osobních údajů Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále také jen Nařízení). Nařízení bude přímo účinné a sjednotí tak v členských státech EU právní úpravu týkající se ochrany osobních údajů. Cílem Nařízení je především zvýšit ochranu osobních údajů občanů EU. Nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být za...

Zobrazit článek

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Stodolní 1293/3, 702 00 Ostrava
  • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.