CS - mobilní   |   EN - mobilní

Státní podpora v období pandemie

Pandemie onemocnění COVID-19 dopadla a dopadá do života občanů a podnikatelů velmi výrazně. Nastalá situace má negativní vliv na finanční situaci řady podnikatelů, čímž je ohrožena zaměstnanost. Proto byl schválen program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus na podporu zaměstnanosti.

Níže Vám přinášíme základní přehled tohoto programu. S posouzením Vašich konkrétních nároků v rámci tohoto programu je naše advokátní kancelář připravena Vám pomoci.

Program Antivirus 

Zaměstnanec má nařízenou karanténu

 • Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance, srovnatelnou s dočasnou pracovní neschopností,  kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 • V rámci programu Antivirus zaměstnavatel dostane od státu plnou výši takto vyplacené náhrady tj. 100 % vyplacené náhrady.

Zaměstnavatel byl nucen uzavřít provoz z důvodu krizového opatření státu

 • Jedná se o  překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • V rámci programu Antivirus zaměstnavatel dostane od státu 80 % takto vyplacené náhrady.

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců

 • Za významnou část zaměstnanců je považováno  alespoň 30 % zaměstnanců zaměstnavatele
 • Jedná se o  překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • V rámci programu Antivirus zaměstnavatel dostane od státu 80 % takto vyplacené náhrady.
 • U zaměstnavatele došlo k omezení vstupů nezbytných k jeho činnosti (suroviny pro výrobu, služby...)
 • Jedná se o  překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.
 • V rámci programu Antivirus zaměstnavatel dostane od státu 50 % takto vyplacené náhrady.

U zaměstnavatele došlo k omezení poptávky po službách, výrobcích či jiných produktech zaměstnavatele

 • Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 •  V tomto případě je možné aplikovat ust. § 209 zákoníku práce, které řeší situaci, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách. Tento stav je označován jako tzv. „částečná nezaměstnanost“.
 • Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, pak lze částečnou nezaměstnanost uplatnit po dohodě s odborovou organizací. Pokud u něj odborová organizace nepůsobí, pak lze uvedené určit jednostranně ze strany zaměstnavatele.
 • V rámci programu Antivirus zaměstnavatel dostane od státu 50 % takto vyplacené náhrady.

DŮLEŽITÉ:

Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd dle programu Antivirus vždy po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Pokud bude žádat o refundaci za měsíc březen, pak bude podávat ádost již na začátku měsíce dubna.

← Zpět na hlavní stranu

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Mgr. Barbora Matýsková

advokát
ev.č. ČAK: 19810
ID datové schránky: 6ye5yku
tel.: +420 731 268 771
e-mail: matyskova@legalsk.cz
skype: matyskova@legalsk.cz

Adresa

Sídlo:
 • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
 • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
 • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.