CS - mobilní   |   EN - mobilní

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?

Berpůjčku s.r.o. – nezákonný rozhodčí nález. Jak se bránit?

 

Členové naší advokátní kanceláře jsou zapsáni v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv. Rozhodce, který přijal funkci rozhodce ve sporu ze spotřebitelské smlouvy, musí dbát na to, aby spor vedl a rozhodl v souladu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, nesmí rovněž rozhodnout spor v neprospěch spotřebitele, je-li nárok uplatněný proti spotřebiteli ve zjevném rozporu s dobrými mravy.

 

Příkladem, který může posloužit jako ukázka toho, kdy rozhodce více či méně ignoruje zákonné předpisy určené k ochraně spotřebitele, je případ rozhodčího řízení, ve kterém se společnost Berpůjčku s.r.o. domáhala po svém klientovi, který nezaplatil poskytnutý úvěr včas, vrácení poskytnuté částky společně s naprosto nepřiměřeným úrokem z prodlení ve výši 0,75% denně. V důsledku takto uplatněného nároku se původně půjčená částka rychle vyšplhala na desítky tisíc korun a společnost Berpůjčku s.r.o. následně požadovala několikanásobně vyšší částku oproti plnění, které poskytla.

 

Rozhodce, který byl určen v příslušné smlouvě předložené společností  Berpůjčku s.r.o. klientovi posoudil tento spor a v plné míře vyhověl požadavku společnosti Berpůjčku s.r.o. na tento nepřiměřený úrok z prodlení. V návaznosti na takové rozhodnutí byla ze strany společnosti Berpůjčku s.r.o. na jejich klienta podán návrh na nařízení exekuce.

 

PROTI TAKOVÉMU JEDNÁNÍ SE VŠAK LZE ÚSPĚŠNĚ BRÁNIT !!

 

Je právem spotřebitele domáhat se zrušení nezákonného rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem, jakož i domáhat se zastavení exekuce, která byla vůči němu zahájena na podkladě nezákonného rozhodčího nálezu.

 

V činnosti rozhodce lze totiž mnohdy shledat pochybení, která, jako v případě zmíněného sporu společnosti Berpůjčku s.r.o., mohou spotřebitele přijít velmi draho. Uvedená obrana proti takovým praktikám je pak jedinou možností, jak se vymanit z koloběhu stále se navyšujícího dluhu, který je po něm uplatňován, a to mnohdy i exekučně.

 

Domníváte-li se tedy, že je vůči vám vedeno rozhodčí řízení, kde rozhodce nepostupuje v souladu s předpisy určenými k ochraně spotřebitele, nebo jste absolvovali rozhodčí řízení, které zahájila vůči vám společnost Berpůjčku s.r.o. a jste již „držitelem“ rozhodčího nálezu, doporučujeme vyhledat co nejdříve kvalifikované právní zastoupení a žádat ochranu vašich práv.

 

Budete-li mít zájem nezávazně posoudit Vaši situaci, kontaktujte nás prostřednictvím emailu či kontaktního formuláře.

 

← Zpět na hlavní stranu

Kontakt

Mgr. Martin Sýkora

advokát
ev.č. ČAK: 14478
ID datové schránky: z3xi6ax
tel.: +420 602 810 990
e-mail: sykora@legalsk.cz
skype: aksykora

Mgr. Jiří Kania

advokát
ev.č. ČAK: 14290
ID datové schránky: z6nijkz
tel.: +420 602 551 761
e-mail: kania@legalsk.cz
skype: kania.jiri

Adresa

Sídlo:
  • Sadová 171/40, 746 01 Opava
Pobočky:
  • Brandlova 9, 702 00 Ostrava
  • Křižíkova 52, 186 00 Praha 8-Karlín

Bankovní spojení

Fio banka a.s.
CZK: 2900708732 / 2010
EUR: 2800708743 / 2010

IČ: 73734021
DIČ: CZ8310115253

E-poradenství

Rubrika „E-poradenství“ slouží k zodpovězení dotazů v obecné rovině s návrhem na konkrétní způsob řešení či k případnému nasměrování k jinému odborníkovi, např. k notáři či exekutorovi.

Tato rubrika též slouží k rychlému zjištění, zda v konkrétním termínu či lhůtě umožňuje pracovní harmonogram advokáta poskytnout klientovi právní službu či právní zastoupení v soudním či správním řízení a za jakých finančních podmínek.

Online poradenství je poskytováno přes kontaktní formulář níže, či jiné přímé online kontakty.